Kataster Slovenije za Farmnavigator

Kataster Slovenije – vse vaše parcele na enem mestu na Farmnavigator ali mobilni telefon!

Opis

Kataster Slovenije

Popolna združljivost s Farmnavigator

Ni vam treba več obkrožati zemlje per začetkom dela, sedaj lahko preprosto naložite celoten kataster Slovenije v Farmnavigator in takoj z natančnostjo nekaj centimetrov pričnete z delom.

Za nekaj centimetrsko natančnost ne potrebujete RTK anteno.

Kataster Slovenije (ali njen del) vsebuje vsa zemljišča, objekte in gozdove s parcelnimi številkami in koordinatami.

Napravo lahko uporabljate tudi za centimetrsko iskanje vaših parcel, kot so gozdovi ali travniki.

 

P.S. Kataster je možno naložiti tudi na vaš mobilni telefon: